Afbeelding exporteren naar jpg

 
 
Bewerkingen opslaan voor in het blog te zetten :
Eerst uw afbeelding via afbeelding - formaat wijzigen naar maximum 600 pixels breedte of hoogte :
Nu via bestand - exporteren dan  optimalisatie nemen zie afb :
Markeer dit en je komt in het volgende venster zie afb :
Stel je compressie in op minder dan 100.000, dit kan je met de compressie waarde in te stellen,
dan kan je boven aan het tweede pijltje zien hoe hoog de compressie is, op ok klikken,
en slaat het op in je map waar uw bewerkingen staan :